Hänt i Degerby

fogdelss och

Öppna byars dag firades med invigning av de nyaste utställningarna på Degerby Igor.

På årets resemässa pressnterades också Ingå, Kyrkslätt och Sjundeå i en väl sammanställd avdelning som Susse Ekström hade all heder av. På bilden diskuterar Porkalaguiderna Petra Väirima och Berndt Gottberg med besökare. Degerby presdenterades med hjälp av Igormuseets broschyrer som gick åt till sista exemplar.

mässa1

Välbesökt blev vatteninfon på Furuborg på onsdagen. Peter Bergman informerade för kommunens del om projektet som berör både Degerby vattenandelslag och Östra Ingå vattenandelslag. Risto Saarinen berättade om vilka kostnader och åtgärder som är att vänta på Degerby detaljplaneområde där NYM-centralen påtalat behovet av ett centraliserat avloppsnät.

Ytterligare en imformation hålls på Furuborg lördagen den 10.12. kl. 11-13.

IMG20221123193228