Hänt i Degerby

På årets resemässa pressnterades också Ingå, Kyrkslätt och Sjundeå i en väl sammanställd avdelning som Susse Ekström hade all heder av. På bilden diskuterar Porkalaguiderna Petra Väirima och Berndt Gottberg med besökare. Degerby presdenterades med hjälp av Igormuseets broschyrer som gick åt till sista exemplar.

mässa1

Välbesökt blev vatteninfon på Furuborg på onsdagen. Peter Bergman informerade för kommunens del om projektet som berör både Degerby vattenandelslag och Östra Ingå vattenandelslag. Risto Saarinen berättade om vilka kostnader och åtgärder som är att vänta på Degerby detaljplaneområde där NYM-centralen påtalat behovet av ett centraliserat avloppsnät.

Ytterligare en imformation hålls på Furuborg lördagen den 10.12. kl. 11-13.

IMG20221123193228

Ett helt stall fina käpphästar föddes på Roseberg i slutet av september. 4H och byarådet ordnade i samarbete kursen i tillverkning av käpphästar och som ledare fungerade Jessica Holmström. På bilden Vilma Bergström,Saga Jaatinen, Vera Holmström och Milla Westerholm.Vilma Bergström Saga Jaatinen Vera Holmström Milla Westerholm