På Rosenberg finns en del av Igormuseets utställningar. Här finns en presentation av Lottorna i Degerby, om återkomsten till Porkala 1956, och givetvis om Porkalatunneln, som inte alls var någon tunnel, men nog så uppskattad i synnerhet av utländska turister under OS-året 1952.

Här kan du också bekanta dig med Marina Kalinina som gett museet så många värdefulla bilder från marinbasens vardagsliv bland de civila.

Besök oss för att få veta mer!