Hänt i Degerby

Degerby kyrka var också den här sommaren vägkyrka. När säsongen avslutades tisdagen den 20 augusti hade 1056 besökare antecknat sitt namn i gästboken. Många besökare på Igormuseet uttryckte vid museibesöket också en önskan att få se kyrkan. Utställningen invid orgeln om kyrkans tillskydnare, Degerbys första, enda och sista kyrkoherde Arvid Wigge väckte också intresse.

Dbr LS 611ny

Degerby byaråd har lämnat in ett utlåtande om den justerade planen för Kopparnäs. Samtidigt har Jukka Uittamo lämnat in en liknande skrivelse som fått 400 underskrifter. Här är byarådets svenska text:

Utlåtande om den nya versionen av Kopparnäsplanen

Förslaget till en ny plan för Kopparnäs friluftsområde har efter många påpekanden delvis omarbetats.

Vi noterar med tillfredsställelse att det i fortsättningen blir möjligt att nå både Bergudden och Rävberget också med bil. Det här innebär att den i generalplanen utmärkta förbindelseleden till Rävberget bibehålls.

Däremot har den andra förbindelseleden, till Sandfjärden, avbrutits på ett avstånd från stranden som gör det omöjligt för personer, barnfamiljer eller sådana som på grund av ålder eller annars nedsatt rörlighet inte orkar gå den vägen.

Möjligheter för företagare, räddningsfordon och invalider lär finnas – men i planen finns inga förklaringar till hur detta kommer att ordnas.

Läs mer...

gudstjänst

Årets friluftsgudstjänst på Gutsåker den 4 augusti fick överraskningsbesök när ett 30-tal konfirmander från Hangö tågade in och sällade sig till de drygt 30 som redan samlats. Terese Norrvik predikade och för musiken svarade Anders Storbacka och Per-Olof Korander.

ddagdans

Att intresset för folkdräkter lever och mår bra bevisades omsorgsfullt på Degerbydagen den 3 augusti när först Igormuseets gård och sedan torget fylldes av folkdräktsklädda i munter dans. Då hade Anita Sontag redan kunnigt presenterat den finlandssvenska fokdräktens historia och mycket annat hade hänt. Det faktum att det var den trettionde Degerbydgen som nu firades uppmärksammades och Magnus Malmberg berättade hur det gick till när man 1989 bestämde sig för att fira den allra första Degerbydagen.

Läs mer...