nina7

Byarådet ordnar, såvitt möjligt, följande evenemang under året 2022:

Öppna byars dag på Igor-museet lö 11.6.

Degerbydagen lö 6.8.

Obs! Maj månads gudstjänst 2022 ordnas 15.5.

 

Läs mer om kommande evenemang.

Andra söndagen i månaden ordnas gudstjänst i Degerby kyrka. Efteråt bjuder byarådet på kyrkkaffe på byakontoret Rosenberg.