nina7

Byarådet ordnar, såvitt möjligt, följande evenemang under året 2023:

Öppna byars dag på Igor-museet lö 1106.

Degerbydagen lö 5.8.

 

Läs mer om kommande evenemang.

Andra söndagen i månaden ordnas gudstjänst i Degerby kyrka. Efteråt bjuder byarådet på kyrkkaffe på byakontoret Rosenberg.