Byarådet ordnar eller är med och ordnar följande evenemang under året 2019:

Öppna byars dag på Igor-museet lö 6.6.

Degerbydagen lö 3.8

Forneldskvällen lö 31.8

 

Läs mer om kommande evenemang.

Andra söndagen i månaden ordnas gudstjänst i Degerby kyrka. Efteråt bjuder byarådet på kyrkkaffe på byakontoret Rosenberg.