Veckoslutet 19-20.september lyckades till 100 procent i alla tre museerna. Vi hade öppet båda dagarna för bara 5€ per museum. Igormuseet visade vår nya film Västankvarn 1918 och  på lördagen blev det tre guidade turertill Grefvas bunkern med Lundströms 50-talsbuss. Här kan du se Västankvarn 1918-trailern.

Hela filmen finns som DVD i Igormuseets shop.

Västankvarn

efterkrigochfred