På Storas i Solberg har en ovanligt stor bunker från den tiden då Porkala var en sovjetisk marinbas länge väckt intresse. Den är nämligen ovanligt stor till omfånget och har möjligen fungerat som eldledningsbunker med kanonen riktad mot Solbergs station.

Torsdagen den 11 september satte ett gäng gymnasister från Ekenäs under ledning av sin lärare Sture Lindholm och i gott samarbete med markägaren Bengt Holmström att frilägga den överväxta bunkern.

Sovjet sprängde alla sina hundratals bunkrar i Porkala hösten 1955 och täckte över dem. Men arbetet genomfördes rätt bristfälligt och med hjälp av grävmaskin gick det rätt snabbt att röja upp ingången till bunkern och ta fram den yttre formen.

Mängder av jord och träd och kvistar och sprängsten ska nu avlägsnas innan arbetet fortsätter.

OBS! Bunkern ligger på privat mark och får besökas endast med markägarens tillstånd.

Ingången är frilagd. Lärare Sture Lindholm funderar på fortsättningen.

Så här ser ingången till bunkern ut på närmare håll.

Med stor energi frilades bunkerns yttre tak med väl bevarade vädringshål. Djupet till bunkerns botten mättes till ungefär 5 meter.

Sture Lindholm deltog till allmän beundran i grävningarna.

Kanonlavettens form börjar synas. Fr.h. markägare Bengt-Erik Holmström, arkeolog Jan Fast och Mikael Holmström betraktar sprängstenen som fundamentet fyllts med.