Behöver du en fredad plats att distansmötas eller -jobba på. Byarådets byakontor Rosenberg, en gång Degerby kommuns kommunalhus, erbjuder ett lämpligt utrymme med fibernät. Hit kan du ta med din bärbara dator och jobba ostört som Saga Eskman på bilden. Boka tid per telefon 040 5418526 så får du en nyckel. Priset är 10€ för max två timmar. Du kan också jobba längre om tiden passar i byakontorets kalender. Då blir priset 5€ per timme.

saga