Nu går medlemsvärvningen i Östra Ingås vattenandelslag upp i varv. Degerbyvatten4Inom oktober borde man ha tillräckligt många intresserade medlemmar som betalat den första anslutningsavgiften på 300 euro för att gå vidare med arbetet med att förse både det gamla vattenandelslagsområdet i kyrkbyn med avlopp och ett område på närmare 400 hushåll i glesbygden med vatten och avlopp – i den mån de behöver någondera.

Visste du att glesbygdens förordning om avloppsvatten träder i kraft redan den 31 oktober i år? Om man har grundat ett vattenandelslag på området där du har din fastighet och om du har blivit dess medlem så behöver du inte ändra på dina avloppssystem i enlighet med lagen. Du kan vänta tills vattenandelslagets system byggs ut.

Inte nog med det: när Östra Ingås vattenandelslags styrelse samlades onsdagen den 12 juni informerade också Ingås nytillträdda tekniska direktör Aija Aunio   om att generalplanen för fastlandsområdet fortfarande

är under arbete.

  • Jag kan förstås inte garantera det men om andelslaget snabbt meddelar om att arbetet på att åstadkomma ett system för vatten och avlopp i glesbygden pågår kan det leda till fler byggrätter.

Ingå kommun har redan fattat beslut om att stöda projektet med en fjärdedel av kostnaderna för fast bosatta och en något mindre summa för fritidsbostäder.

I praktiken betyder det att  den som beställer både ett vatten- och avloppssystem betalar 9750 euro av 13000. Kommunalt stöd får man också om man enbart reserverar en anslutning. Kommunalt stöd ges också till de delägare i det gamla vattenandelslagets område i Degerby kyrkby om de bestämmer sig för att beställa en avloppsrening. För den summa fastighetsägarna själva står för görs en avbetalningsplan.

Karis Telefon har visat intresse för att ordna fiberanslutning till något rabatterat pris.

Det nya andelslaget har anställt Kati Lunden för att sköta medlemsvärvningen och informera om projektet med start redan i juni. På Degerbydagen den 3 augusti blir det information på plats.

 Bilden:

Ingå östra andelslags styrelse i diskussion med tekniska chefen Aija Aunio – fr.v Kati Lunden, Tapio Lahti, Leif Nysten, Aija Aunio och Peter Bergman.