En ny e-bok finns på marknaden, den är skriven av Margareta Högman, bosatt i Sverige, med rötter i Lorvis i Degerby. Boken finns att ladda ner som e-bok via Adlibris, AddBooks eller Elisas finska sidor. Här hittar du mer information: https://www.elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9175176815

I boken har hon tecknat ner sin mors minnen. Där reds begrepp som IVAK och IVKE ut.

- IVAK står för IlmaValvontaAlueKeskus, IVKE för IlmaValvontaviestinKEräyspaikka, berättar Margareta. För att hitta den korrekta betydelsen för förkortningen IVKE gick jag igenom flera olika instanser. Till slut fick jag kontakt med Carl-Fredrik Geust som kunde meddela följande: Ilmavalvontaviestinkeräyspaikka (IVKE) var en knutpunkt underställd IVAK (ifall IVAK-centralen hade ett flertal underställda vakttorn). I dylika fall kunde man tack vare IVKE spara antalet direkta telefonlinjer (som ju var en verklig bristvara under krigsåren!) från vakttornen till IVAK-centralen.

Sådana ställen fanns i bl.a. Helsingfors, Karis, Ingå och Degerby.