På kommande

På kommande

Idag
Kommande denna månad
Vägkyrkan öppen igen
Måndag, 10. Juni 2024, 08:00 - 17:00
Vägkyrkorna är öppna igen denna sommar i Ingå 10.6-4.8.2024vägkyrka
Ingå församlings medeltida kyrka tar igen denna sommar
såsom vägkyrka emot besökare, likaså Degerby kyrka.
Kyrkorna är öppna 10.6-4.8.2024 varje dag kl 11-15.
På plats finns en vägkyrkoguide. Besökarna bör beakta
kyrkliga förrättningar och gudstjänsterna på veckoslut.