Tällä sivulla voit tutustua lähemmin Degerbyn mielenkiintoiseen ja monivivahteiseen historiaan. Degerby oli alkujaan osa Inkoon pitäjää, itsenäistyi 1860-luvulla ja liitettiin neuvostomiehityksen takia 1940-luvulla jälleen Inkooseen. Degerbyn kohtaloihin on vaikuttanut mm. aktiiviset kyläläiset, omistautunut kirkkoherra, neuvostomiehitys ja ydinvoimalan suunnittelu. Lue lisää klikkaamalla otsikoita vasemmalla.