Porkkalan kohtaloon on aina vaikuttanut sen strateginen sijainti Suomenlahden kapeimmalla ja matalimmalla kohdalla. Tämä koskee myös ajanjaksoa 1944-1956, jolloin Porkkala oli osa Leningradin piiriä, ja alueen venäjänkielinen nimi oli Porkkala-Udd.

 

Jo ennen sotia yhteistyö virolaisen linnakkeen Naisaaren ja suomalaisen Mäkiluodon välillä oltiin aloitettu. Saarten välimatka on ainoastaan 36 km. Merenpohjaan laitettiin suuressa salaisuudessa kaapeli, joka mahdollisti yhteisen tulenjohdon. Sotien aikana saksalaisten ja suomalaisten toimesta samaan kohtaan asetettiin kaksi sukellusveneverkkoa, jotka toimivat esteenä neuvostosukellusveneille - ja etenkin turvaamaan ruotsalaisen rautamalmin kuljetukset Saksaan.

 

Nämä verkot olivat niin haitaksi neuvostoliittolaiselle sukellusveneliikenteelle, että Stalin suostui aselepoon syyskuussa 1944, jolla oli Suomen kannalta kovat seuraukset. Suomi menetti suuria osia Karjalasta, Petsamon, osan Sallaa ja joutui lisäksi luopumaan Porkkalasta 50 vuodesi - eli vuoteen 1994.

Kaksi kolmasosaa Kikkonummesta, kolmasosa Siuntiosta ja melkein koko Degerbyn kunta kuului vuokrattavaan  alueeseen. Näin Neuvostoliitto pysty hallitsemaan koko Baltian.

 

Yli 7 200 porkkalalaista evakuoi, joista 1 1170 oli degerbyläisiä. Koska ainoastaam kolme kahdestakymmenestäneljästä Degerbyn kylästä jäi Suomen puolelle, Degerbyn kunta liitettiin Inkoon kuntaan 1946.

Porkkalaan sijoitettiin ainakin 30 000 neuvostoliittolaista, todennäköisesti vielä enemmän. Noin kolmasosa oli siviilejä, upseerien perheenjäseniä, sairaanhoitajia, opettajia jne.

 

Heinäkuussa 1955 Neuvostoliitto päätti Nikita Hruštšovin aloitteesta paluttaa Porkkalan alue Suomelle. Tällöin varusteet olivat jo vanhentuneet ja Kaliningrad oli parempi paikka Itämeren alueen vartioimiseen. 300-500 bunkkeria räjäyettiin, jälkiä peitettiin ja neuvostolaiseten evakuointi toimitettiin kaikessa kiireessä.

Raja avattiin virallisesti 26. tamiikuuta 1956. Porkkalalaiset saivat ensimmäistä kertaa käydä alueella 4. helmikuuta.

 

Kovan poliittisen taistelun jälkeen porkkalalaiset saivat lunastaa maansa takaisin. Evakuoinnin yhteydessä porkkalalaiset olivat saaneet valtiolta korvaukset omistamista maasta ja kiinteistöistä, aivan kuten runsaat 400 000 karjalaista.

 

Degerbyn kunta liitettiin Inkoon kuntaan 1. tammikuuta 1946. Seurakunta liitettiin Inkoon seurakuntaan 1. tammikuuta 1950.

 

Muutosta tähän tosiasiaan ei olla saatu sitten 1956 Neuvostoliiton palautettua Porkkalan alue. Degerbyläiset ovat inkoolaisia. Mutta todella vahvasti myös degerbyläisiä.

 

 

Kiinnostaako Porkkalan vuokrakausi? Tutustu Degerbyn Igor-museoon!


Alueen matkanjärjestäjänä toimii Porkkala Travel.