Torstaina 27.9. järjestettiin Degerbyssä kyläyhdistyksen aloitteesta infotilaisuus jossa esitettiin  Kopparnäs-Störsvikin yleissuunnitelmaluonnoksen keskeisimmät kohdat. Paikalla olivat virkistysalueyhdistyksen hallituksen jäsen Lassi Koikkalainen, Inkoosta, projektipäällikkö Silva Sallamaa ja toiminnanjohtja Tapio Lepistö. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä.

Suunnitelman lähtökohtana on alueen käyntimääräennuste jonka mukaan kävijämäärä kymmenen vuoden kuluttua on enemmän kuin tuplaantunut nykyisestä noin 30000-35000/vuosi . Noin 75 000 käyntiä/vuosi ylittää reilusti nykyistä liikenneinfraa. Liikennemäärien ja pysäköintitarpeen kasvaessa tulee autoliikennettä rajata ja pysiköintiä keskittää.

Virkistysalueyhdistyksen hallitukselle 4.10. 2018 esitettävään suunnitelmaluonnokseen sisältyy mm Kopparnäsintien sulkeminen yleiseltä liikenteeltä Kalastajatorpan risteyksen jälkeen sekä Råbergintien sulkeminen Johanssonin varastokiinteistön jälkeen. Pääsyä Sandfjärdenin ja Sandvikenin uimapaikoille edistetään parantamalla reittiä Störsvikistä ja pysäköintiä reitin alkupäässä.

Käyttäjämääräennusteen mukainen tarve on laskelmien mukaan 300 auton yhtäaikaiselle pysäköinnille – joka rakennetaan vaiheittain Kalastajatorpan risteyksen läheisyyteen.

Nykyisen vanhan rantasaunan ympäristöä ja ja läheistä Sandarbuktenin aluetta kehitetään palvelemaan erityisesti lyhyitä ja helposti saavutettavia reittejä suosivia kävijöitä.

Tiiviin ja pitkän infon jälkeeen syntyi torstaina vilkas keskustelu jossa teiden sulkeminen sai voimakasta kritiikkiä sekä uusien parkkipaikkojen rakentaminen pohjavesialueelle. Tämän lisäksi nostettiin esille kantatie 51:ltä johtavan Kopparnäsiin tien jo nyt liian vilkasta liikennettä.

Suunitelmaluonnos esitetään hallituksen käsittelyn jälkeen virkistysalueyhdistyksen uusilla nettisivuilla www.uuvi.fi ja tämän jälkeen on noin kuukausi aikaa esittää mielipiteitä ja vaatimuksia.

kopparnäs1

Furuborgissä kuunneltiin tarkasti tiedot suunnitelmasta.

kopparnäs2

Vasemmalta Lassi Koikkalainen, Silva Sallamaa ja Tapio Lepikkö tiiviin infon jälkeen.