Blogi

Tervetuloa Degerbyn blogiin! Oletko sinä seuraava bloggaajamme? Ota yhteyttä: igor@degerby.fi tai +358 405418526. Voit kirjoittaa mieleisestä aiheesta ja tietenkin omalla kielelläsi.

Kimny

 Kyläyhdistyksen puheenjohtaja ja Degerbyn vesiosuuskunnan hallituksen jäsen Kim Rajalin on jo jättänyt anomuksensa Itä-Inkoon vesiosuuskunnalle. Hänen isoisänsä Ossi Ramstedt oli käynnistämässä Degerbyn vesiosuuskunnan.

 

”Muistaminen on rakkauden osoitus”

Näin kirjoittaa Gustaf Widén kolumnissaan vuoden viimeisessä SFV-magasinetissa. Tähän lauseeseen mahtuu myös Degerby Igor museon perustamisen idea.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä että Porkkalan vuokrakausi olisi toiminut jonkinlaisena rakkauden osoituksena. Etelä-Suomen viljavimman alueen vuokraaminen Neuvostoliitolle raskaaksi aseistetuksi  tukikohdaksi oli kova isku kaikille niille jotka joutuivat jättämään kotinsa ja siirtymään maan sisäisiksi pakolaisiksi.

Mutta aikaistettu palautus vuorossaan mahdollisti rakkaudenosoituksia jotka tänään näkyvät hyvin hoidettuina peltoina, metsinä ja taloina.

Kaikki nämä muistot kamppailuista piikkilangan, veistohakojen ja kyiden kanssa pelloilla, katkerien jälleennäkemisien loppuun kuluneiden, haisevien tai kerran olleiden rakennusten raunioiden kanssa – tähän ei liity suoranaista rakkautta.

Mutta tämä osoittaa kylläkin päättäväisyyttä ja jämäkkyyttä joka tuotti tulosta: Porkkalalaiset saivat paljon kehuja nopeasti korjatuista pelloista ja jälleenrakentamisesta jossa etenkin Degerbyläiset olivat tunnettuja saumattomasta yhteistyöstään. Tämä jatkuikin vaikka suurin osa urakasta oli jo takanapäin.

Jo 1950-luvulla kirkonkylän Degerbyläiset kokoontuivat yhteistyöhön vesihuollon suhteen. Kauppias Ossi Ramstedt käynnisti vesiosuuskunnan joka kyläläisten tuen turvin ja kahden hyvän edelleen toimivan kaivon ansiosta yhä edelleen toimii ja on toiminut edelläkävijänä lajissaan.

Vesiosuuskunnan toiminta ja kyläläisten tuki ja talkoot ovat muodostaneet ylistyksenarvoisia rakkaudenosoituksia.

Mutta se joka on pätenyt jo melkein 70 vuotta ei välttämättä sovi tämän päivän vaatimuksiin.

Jo usean vuoden ajan ELY-keskus ja Inkoon kunta ovat pitäneet itsestäänselvänä, että kaava-alueen kaikilla kiinteistöillä on oltava asianmukaiset vaatimukset täyttävä talousvesi ja viemäriratkaisu.

Jostakin syystä ei kumpikaan viranomainen ole suhtautunut asiaan vakavasti, kuin vasta nyt. Hutiloimalla tehty Degerbyn asemakaava on odottanut korjauksia jo vuodesta 2008. Uusien rakennuslupien ennakko-oletus on päivitetty kaava ja toimiva moderni vesi- ja viemärijärjestelmä.

Degerby kaipaa kipeästi uusia asukkaita, katoava oppilaspohja koulussa todistaa tämän.

Kysyntää tonteille kirkonkylässä on olemassa, Igor-museossa saamme jatkuvasti tiedusteluja  tonttitarjonnasta.

Tähän menneessä liian harva Degerbyläinen on osoittanut kiinnostuksensa Itä-Inkoon vesiosuuskunnan liittymätarjoukselle.

  • Onhan tämä vanha systeemikin toiminut, on yleisin mielipide

Mutta se mikä tähän päivään saakka on toiminut, ei yksinkertaisesti täytä tämän päivän vaatimuksia. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

  • Ratkaisu joka perustuu Itä-Inkoon vesiosuuskunnan tarjoukselle johon vuodenvaihteeseen asti liittymällä sisältyy kunnan mittava tuki
  • Rakentamisen luovuttaminen kunnalle ilman kunnallista tukea.

Jälkimmäinen vaihtoehto tulee huomattavasti kalliimmaksi kiinteistönomistajille.

  • Ovatko kaikki todella ymmärtäneet miten edullinen Itä-Inkoon vesiosuuskunnan tarjous on, pohtii kunnaninsinööri Piia Nordström Västra Nyland-lehdessä 30.12..

Nyt on siis korkea aika tarttua tilaisuuteen!

Lena Selén