Det här är vårt projekt för Finlands 100-årsjubileum. Det består av fyra delar som förenas i tre evenemang: Igormuseets 20-årsjubileum, Degerbydagens traktorkarneval och forneldskvällens barnfest.

  1. Porkkala Love Stories: Erik och Doris som fann varandra efter evakueringen och Nikolaj och Ljubov som möttes på officersklubben i Degerby kyrka när Porkala var sovjetisk militärbas.
  2. Från spade till GPS – jordbruksmetoder i utveckling under 100 år. Från räkneverket på en laddörr till GPS och elektronisk mätning av arealer och materialåtgång. Rapport från Hankkijas kontor som var jordbrukarnas träffpunkt i Degerby.
  3. Skyddskårschefen Valter Österman var en av de 29 Degerbybor som stupade i kampen för Finlands självständighet. Hans omfattande samling av medaljer och diplom är unik i sitt slag.
  4. Porkala handbok – Porkkalan käsikirja – Porkkala handbook. En lättläst vägledning till sevärdheter och service för besökare i Kyrkslätt, Sjundeå, Degerby och Ingå