Degerbyn kyläsuunnitelma vuosille 2014-2020

1. Tämän päivän Degerby
Degerbyn ensimmäinen kyläsuunnitelma laadittiin 1997 kyläyhdistyksen Pomo-projektia varten. Siitä asti kylään on muutettu melko tasaiseen tahtiin, varsinkin kantatie 51 eteläpuolella sijaitseville alueille. Asukasluku oli kasvanut 882 vuoden 2013 lopussa, ja Degerbystä on tullut yhä mielenkiintoisempi, sen jälkeen kun moottoritie Kivenlahden sillalta Kirkkonummen keskustaan valmistui, ja matka-aika autolla Helsinkiin lyheni.
Uudisrakennuksesta ja asukasluvun sekä liikenteen kasvusta huolimatta Degerbyn idyllinen leima on säilynyt, aito kirkonkylä ihastuttaa keskellä hyvin huollettua ja kaunista kulttuurimaisemaa.
Paljon siitä, mitä ensimmäisessä kyläsuunnitelmassa katsottiin ajankohtaisina ongelmina, on saanut tyydyttävän ratkaisun, mm. kevyenliikenteenväylä koulusta kirkonkylään. Osa infrastruktuurista, jota silloin nähtiin voimavarana, on kadonnut, esimerkiksi postiasiamies ja pankkikonttori.
Degerbyläiset ovat tunnettuja ainutlaatuisesta talkoohengestä ja yhteistyökyvystä, joiden avulla Degerbyn kirkonkylään perustettiin jo 1970-luvulla vesiosuuskunta, pääasiallisesti kirkonkylää ja Kocksbyn kylää varten.
Yhteistyöhenki on edelleen ilmeinen, vaikkei yhteiskuntakehitys ole mennyt kylältä ohi. Tänään on hieman vaikeampaa saada kokoon resursseja erilaisia projekteja varten, mutta mahdotonta se ei ole, minkä osoittavat jokavuotiset Degerbyn päivät sekä muinaistulien yö, ja varsinkin Degerbyn nuorisoseuran revyyt.

 

2. Degerbyn suunnittelu
Kaksi suurta ongelmaa, joista on keskusteltu 1980-luvulta saakka, on kunnallistekniikan puuttuminen kirkonkylässä (eli jätevesihuolto) sekä liikennejärjestely kantatie 51 ja Kopparnäsintien sekä Torbackantien risteyksissä.
Kunnallistekniikkakysymys johti rakennuskieltoon asemakaava-alueella Degerbyn keskustassa vuonna 2012. Rakennuskieltoa ei kuitenkaan pidennetty vuonna 2014, mutta koska vanhan asemakaavan muokkaaminen on vielä kesken, tilanne on tällä hetkellä epäselvä.
Inkoossa ollaan Degerbyn iloksi jo lähestymässä ratkaisua. Kunta oli nimittään mukana rahoittamassa uutta jätevesiputkea Siuntiosta Espoon Suomenojan puhdistuslaitokseen. Sen myötä Degerby voidaan liittää Siuntion jätevesijärjestelmään. Vain yhdistävä putki puuttuu. Tämän arvellaan kuitenkin toteutuvan aikaisintaan vuonna 2016, mutta sen jälkeen laaja osa Degerbytä voisi liittyä järjestelmään.
Kunta ja valtio rahoittavat yhteisen putken, mutta Degerbyn sisäisen putkijärjestelmän rahoittaminen kuuluu kiinteistönomistajille. Tällä saralla voidaan odottaa vastalauseita kiinteistönomistajilta, jotka ovat jo kustantaneet kalliita yksityisiä jätevesipuhdistamoita, mutta ovat kuitenkin velvollisia rahoittamaan kunnallista jätevesijärjestelmää.
Ilman uutta asemakaavaa ei voida myöskään osoittaa uusia tontteja, mikä on osa suunnittelun pulmallisuutta. Toinen ongelma on vesiosuuskunnan tulevaisuus, jonka suhteen ei olla tultu pysyvään ratkaisuun huolimatta siitä, että kunnan kanssa on käyty toistuvia neuvotteluita.
Syksyllä 2014 degerbyläiset saivat kuitenkin vastaanottaa iloiset uutiset siitä, että suunnitelmat ovat edistyneet kantatie 51 risteysjärjestelyiden suhteen. ELY-keskus ja kunta rahoittavat hankkeen.

 

3. Mahdollisuuksien Degerby
Harvalla kylällä on asiat yhtä hyvin kuin Degerbyllä – tämä koskee varsinkin maantieteellistä sijaintia kasvavan pääkaupunkiseudun läheisyydessä. Monessa kylässä käydään kamppailua väestökatoa ja pysähdystä vastaan, mutta täällä sen sijaan voidaan laskea sen varaan, että viimeistään kunnallistekniikan ratkettua asukasluku kasvaa reilusti. Degerby koostuu elävästä kyläkeskustasta, jossa on kirkko, koulu, päiväkoti, nuorisoseuratalo, suosittu museo, kansainvälinen lentokenttä ultrakevyille lentokoneille, suosittu delikioski terasseineen, ravintola, hyvin varustettu käsityökauppa sekä viemäröintiin erikoistuneita yrityksiä. Lähistöllä sijaitsee 450 hehtaarin kokoinen Kopparnäsin virkistysalue, jossa on lintutorni, luontopolku sekä kestikievari, joka tarjoaa majoitusta, kokoustiloja, ruokaa ja saunomismahdollisuuksia. Alueella 10160 Degerby on satakunta rekisteröityä yritystä, ja tarjonta on sen myötä turvattu monellakin alalla.
Vapaa-ajanasukkaat ovat nykyään voimavara, joka on käytettävissä ympäri vuoden, ja he voivat tuoda mukanaan sekä resursseja että uusia näkökulmia.
Kaikki tämä yhdessä toimivan yhteistyön kanssa on hyvä perusta kylän kehittämiselle jatkossa.

 

4. Degerbyläiset maanpaossa 1944–1956
Runsaat 11 vuotta Degerby kuului Porkkalan alueeseen, eli neuvostoliittolaiseen sotilastukikohtaan. Vuokrakausi on jättänyt häviämättömiä jälkiä kertomusten ja muistojen muodossa, joita on otettu talteen ja dokumentoitu. Degerby on hyvä esimerkki hyvin toteutetusta jälleenrakentamisesta, jossa paluun riemu ja tuhon synnyttämä viha on antanut lisävoimia.
Degerbyn historia aina 1700-luvun kirkonrakennuksesta ja itsenäisyydenjulistamisesta on tarina ihmisistä, jotka eivät ole luovuttaneet, vaan jaksaneet panostaa asiaan, johon he uskovat.

 

5. Strategioiden Degerby
Vuoden 2014 kevään, kesän ja syksyn aikana kyläyhdistys on määrätietoisesti koonnut degerbyläisiä tapaamisiin, jotka ovat olleet tarkoitettuja saman tien varrella asuville ihmisille. Tähän asti koolle on saatu Stävöntie, Kärrbyntie ja Kocksbyntie. Syksynä 2013 järjestetiin ensimmäinen kylätapaaminen Furuborgintielle. Elokuun Degerbyn päivillä järjestettiin Porkkalan alueen kiertoajelu, seminaari ja näyttely, jotka syvensivät kylän historiaan liittyviä tietoja. Degerbyn koulu ja Merituulen koulu ovat vierailleet Igor-museolla, ja kyläyhdistys on kiertänyt Degerbyn koulussa, Källhagenin koulussa ja Virkby gymnasiumissa kertomassa alueen lähihistoriasta. Lokakuussa järjestettiin keskusteluiltoja, joissa teemoina oli Degerbyn kyläturismi ja kyläsuunnittelu. Kaikissa tapaamisissa on käynyt ilmi, että asukkaat ovat tietoisia ja kiinnostuneita Degerbyn ainutlaatuisesta historiasta ja kylän omaperäisyydestä, ja kyläläiset ovat kiittäneet kyläyhdistystä tämänkaltaisten tapaamisten järjestämisestä. Varsinkin turismikeskustelun yhteydessä esille tuli toivomuksia yhteisestä strategiasta, jonka avulla Degerby voitaisiin vakiinnuttaa yhä enemmän matkailijoiden käyntikohteena. Mitä enemmän matkailijoita, sitä suurempi asiakaskunta kaikille kylän yrityksille.
Todettiin myös, että Degerbyllä on toimiva matkailuteema sen ansiosta, että kyläyhdistys on jo seitsemäntoista vuotta panostanut lähihistoriaan Igor-museon kautta, ja tätä teemaa voidaan vielä laajentaa. Tämä yhdessä kukkivan maaseutuidyllin, laajan virkistysalueen, meren läheisyyden sekä monipuolisten palveluiden ansiosta, Degerbyllä on markkinoinnin suhteen kaikki valtit käsissä.
Yhteistyö Porkkalan Parenteesi ry:n, Visit Southpoint Finlandin, Baltic Initiative and Networkin sekä vuosina 2013–2014 Lomalaitumen kyläprojektin kanssa on antanut runsaasti uusia kokemuksia ja näkyvyyttä.

 

6. Viihtyisä Degerby
Markkinointiin ja matkustajamäärän kasvuun panostamisen lisäksi pitää muistaa aivan yksinkertaiset toimenpiteet, jotka lisäävät sekä uusien että vanhempien kyläläisten viihtyvyyttä:
o Säännölliset infolehtiset, jotka tiedottavat myös yhdistysten toiminnasta
o Säännölliset sähköpostiviestit yrittäjille ja yhdistyksille, jotka tiedottavat kylän tapahtumista
o Vuokra-asuntoja sekä nuorille että vanhemmille
o Nopeusmittari Degerbyn keskustaan rauhoittamaan läpikulkuliikennettä
o Parempi tievalaistus Degerbyn kirkonkylässä
o Valaistu hiihtolatu talvisin
o Paremmat liikenneyhteydet haja-asutusalueelta Inkoon kirkonkylään ja Kirkkonummelle

 

7. Degerby vuonna 2020
Tulevaisuudenvisio Degerbystä viihtyisänä ja hyvin hoidettuna kylänä on selvä:
Kylään muutto on kasvanut toimivan kunnallistekniikan ansiosta, ja infrastruktuurin perusta on vakaantunut. Kirkonkylässä toimii sekä ravintola että kauppakioski laajentuneine palveluineen, esim. ostosten kotiinkuljetuksin. Vanhentuvan väestön ei enää tarvitse hakeutua uusiin asutuskeskuksiin, vaan rivitaloissa sijaitsevat vuokra-asunnot takaavat turvallisen asumisen kotoisassa ympäristössä ja lähellä kirkonkylän palveluita. Hankittuaan koulutuksen nuoriso voi hakea töitä pääkaupunkiseudulta ja asettua asumaan Degerbyhyn tonttien ja vuokra-asuntojen tarjonnan ansiosta.
Kuntauudistukset ovat olleet kylälle armeliaita ja antaneet kyläläisille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä sekä toivomuksensa toteutettua ilman liian hankalaa byrokratiaa.

 

Ajatuksia, kommentteja, muutosehdotuksia? Ota yhteyttä kyläyhditykseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., +358 40 541 8526